Beköszöntő

Kedves szülök, rokonok és barátok
Nagyon szép hagyomány, hogy
Mikor egy legény és egy leány
Közös útra lép fel, a szülői háztól
Elköszönjön kellő tisztelettel.

Kedves menyasszonyunk, tisztelt vőlegényünk megkértek szeretettel
Hogy helyettük szóljak nagy-nagy tisztelettel
Zengem hát búcsújukat, búcsú szavaikat
Kérem hallgassák meg a jó kívánságaikat!

Tisztelt vőlegényünk, most nevedben szólok!

Kedves édesapám!
Szerető fiadnak gyűrű kerül az ujjára
Ma indulok el innen a házasság útjára,
Anyámmal    együtt  szépen neveltetek
köszönöm a sok igaz szeretetet.
Köszönöm neked az apai jóságot,
A sok hasznos szép és bölcs jó tanácsot
Vidám hangod sokszor erőt adott,
Ha kellett mindig ott volt segítő karod
Hálám nem marad el, szeretlek míg élek,
Atyai áldásod add reám most,kérlek.

Kedves édesanyám!
Féltő gonddal vigyáztad lépteimet
Ezért a jó Isten áldjon meg tégedet
Ha bajban voltam hozzád fordultam bátran
Te voltál, ki eligazítottál e zavaros világban
Egy adósság van a földön, melyért fizetni nem lehet
Amivel én is tartozom, a szülői szeretet
De a férfi embert hívja élete párja,
Új életre, új boldogságra

Ne sírj értem anyám,
Ez a fiúk sorsa és a világ folyása!

Kedves testvérem!

Itt a búcsú napja,
Szerető szívemet, fájdalom szaggatja.
Elmegyek e házból,ahol együtt éltünk,
Ahol annyi édes örömben volt részünk.
Neked szól most az én búcsúzásom:
Ég áldjon téged szívemből kívánom!

Kedves nagyszüleim!
Kívánok hosszú életet,
Unokátok búcsúzik, köszönve a sok szeretetet.
Öreg napjaitok, legyenek békések,
Istentől áldottak, és nagyon - nagyon szépek.

Tisztelt vendégsereg, még pár szóra kérem,
Induljunk el innen csendes békességben
A vőlegény urunknak keressük meg párját
Az ő drága kincsét, kedves menyasszonyát

Tisztelt menyasszonyunk, most nevedben szólok!

Először is apám tetőled búcsúzom.
Mosolygós arcodat sokszor simogattam,
hányszor elaludtam ringató karodban
Nyakad átkaroltam, két szemedbe néztem,
jóságos arcodat sokszor megigéztem.
Látod, most búcsúzom. Elhagyom a házat,
Minden egyes szavam, Köszönet, alázat,
Isten veled atyám, minden jót kívánok,
    Életed útjain nyíljanak virágok!

Kedves édesanyám!
Ki engem a világra szültél
Testedből tápláltál, szépen felneveltél
A hűvös szelektől gyakran védelmeztél
Karjaidból immár szárnyamra eresztettél
Köszönöm néked szeretetedet
Én nem felejtlek el sohasem tégedet
Tisztelem, becsülöm holtomig a nevedet

Kedves nagyszüleim!

Az Úristentől, akit én dicsérek,
Rád gazdag áldást kérek.
Adjon az Úristen neked hosszú öregséget,
Hosszú öregségben csendes békességet!

Bokréta
Tisztelt vendégsereg!
Most hogy a menyasszony is csatlakozott körünkbe,
Lássuk milyen dolgos, ügyes e, serény e?
Tűzze bokrétáját a vőlegény mellére!
Reméljük annak ingjét nem üti át vére,
Bár rendes ember, nem szólna szerelmére,
Inkább hagyná had csorogjon vére..

De a vőlegénynek is van dolga, hiszen van egy díszes csokra,
Ami a szerelmét és a hűségét hordozza,
Adja hát annak akinek gondolja,
Nagyon remélem nem marad hoppon a menyasszonya!

Szalag:
De a munkának ezzel nincsen még vége,
Egy szalagnak kell kerülni még a vőfélybot végére.
Emlék lesz nekem és nekik tán szerencse,
Csak azt kérem nagyon vigyázzanak,
Meg ne sérüljön a faragott sas szeme!
Nemes madár lenne akkor is belőle,
De nem szeretném ha a menet élén rossz irányba vezetne.
Ebben kérem segítsen a nap vőlegénye,
A nehéz munkától tán nem megy el a kedve.

Most hogy elvégeztünk keljünk megint útra,
Sok a dolgunk, sort kell keríteni még ma az esküvőkre!

 
A lakodalom helyén a leülés után:

Drága jó uraink, kedves asszonyaink
Nem voltak hiába fáradozásaink
íme ékes menyasszonyunk, tisztelt vőlegényünk
Örök hűséget esküdtek előttünk
Örvendjünk hat mi is a ritka szerencsének
Mivel vége van mar a szent ünnepségnek

Mulatság jön és majd utána
Foglalunk helyet bő vacsorára
Mindenki igyon hat
Ki sört, ki bort, pálinkát
És vigye táncba a legkedvesebb párját

De előtte egy fontos ajándékom vagyon,
Oda kell adnom mert, nem illik virágot adni hervadón,
Ennek a csokornak a legnagyobb éke a méretes sodrófa,
Ami nélkül nem lehet meg egy jól felszerelt konyha.

De nehogy vőlegény urunknak legyen oka panaszra.
A végére oda van biggyesztve egy takaros lámpa.
Használja az ifjú pár amire akarja,
Mi meg kerítsünk végre sort a táncra!
 
Éljen az ifjú pár!

Vacsora előtt

Halljunk szót hölgyeim, uraim!

Urak, asszonyságok foglaljanak helyet
Terítve az asztal, mindenki leülhet
Ott kinn a konyhába zaklat a szakácsné
Ha meg tovább várunk mind elpuhul a lé
És megmondom őszintén nékem is viszket mar a talpam
Hogy az ételt, italt gyorsan felhordhassam
S a lányokat, asszonyokat jól megforgathassam
Tessék hat kérem letelepedni
Ami lészen étel, ital, abból bőven venni
Kedves vendégek, most mar mindenkit rnegkérek
A terített asztalnál foglaljanak helyet!

Leveshez

Jó estét kívánok érdemes Uraim, ügyesnek mondhatók az én szakácsaim.
Készen van a leves, kezembe is adták, hozzam a vendégnek nékem ezt mondták.
Le is teszem én ezt a forró tálat, de a kedves vendég még egy kicsit várhat.
Ne nyúljanak hozzá oly nagy gyorsasággal, mert bort inni nehéz lesz megégetett szájjal.
Egyet azonban elárulok máris, lesz ezután még nagyon sok más is.
Jó étvágyat

Pörkölthöz

Itt a finom pörkölt, alig hittem volna,
Kint főtt a konyhában már két hónap óta,
Pedig nem olyan idős mint ahogy gondolják mennyi,
A déd öregapám akkor tanult menni,
Azt mondja erről egy pecsétes levél,
Ki sokáig eszi, örökké él.
Mivel hogy nincs több ilyen étek,
A magyarnak erre vizet inni vétek,
Itt a jó pörkölt, uraim vegyétek,
Széles jó étvágyat kívánok néktek!

Rántott és sült húsokhoz

Az előbb ettünk a fiatal marhából,
mást hozok ki mostan a konyhából
Kakas is meg jérce is lesz itt a tálon,
ily nagy békében őket nem túl gyakran látom,
Magam fogtam meg mind az aprójószágot,
ily nagy csirkefogót még senki se látott.
Magam forráztam és magam kopasztottam,
de látom nem hiszik ott a sarokban
A magam sütése itten valamennyi,
Magukon a sor az egészet megenni,
Az asztalra rakom most a tele tálat,
Kívánok hozzá nagyon jó étvágyat

A süteményekhez

Itt van a finom lisztből készült sütemény
Cukorral vegyítve nem is olyan kemény
Szereti is minden asszony féle
A lányok sem tudnak betelni véle
Aki még hajadon áljon neki éles szemmel figyelni
El is kell nyomban kérni a receptjét neki
Mert bizony a férfi is igencsak szereti
Ilyenekkel lehet könnyen az oltárhoz terelni
Biztosan tudom az életet is szebbé teszi
A főszakácsunk épp a nyolcadikat eszi
Tessék hat uraim, lássanak csak neki!

Torta

Íme megérkezett a menyasszonyi torta,
Olyan gyönyörű hogy ha az Eifel torony tudomására jutna,
A maró irígységtől egy nap alatt biztos összeomolna,
De mégse a tortáé ma itt a pálma,
Csak rá kell néznünk az ifjú menyasszonyra,
Meg is kérem őt rögtön szíves szeretettel,
Szelje fel a tortát nagy szakértelemmel.
 

Beszéd a házasságról

A szent házasságról szól majd e beszéd,
Jól megjegyezzék az elejét és a végét.

Az Isten mikor Ádámot mikor teremtette
Mindjárt Évát is mellé helyezte,
Nem jó ha az ember mindig egyedül van,
Azért kell hát élnünk szent házasságban.

Csakhogy ahol teljes egyetértés nincsen,
Azt a házasságot megverte az Isten,
Ha a férj garázda iszákos,
Szegény feleséget megverte a balsors.

De ha a nő zsémbes, egész nap kelepel,
Szegény férj nyugalmát vitte el az Isten,
Ha egyik se hajlik az okos szóra,
Akkor a házasság nem vezethet jóra!

Ne vesszenek össze minden csekélységen,
Éljenek inkább csendben, békességben,
Csak ezt elmondani volt most a szándékom,
Azért hát beszédem ezért most bezárom.

Beszéd magamról
Mélyen tisztelt násznép, tisztelt vendégsereg,
Látják már nem vagyok süldő gyerek,
Bejártam vagy száz várost, kétszázötven falut
Nem találtam sehol leányt nekem valót,

Az egyik csúnya volt, a másik meg buta,
A harmadik meg túl okos, elzavart a sunyiba,
Na, a negyediket szörnyen megszerettem,
Teljes fél óráig a bolondja lettem,
Csakhogy azt az egyet se vehettem el én,
Afrikába vándorolt egy két púpú tevén.

Így hát tisztelt násznép, most is legény vagyok,
Ha csak tehetem minden lagziban ott vagyok,
Az ifjú pár örömére verseket szavalok,
Kovács Péter lakodalmi vőfély vagyok

Hölgyeim Uraim, íme az én versem,
Ne vegyék rossz néven, Önöktől csak ezt kérem.

Gyertyafény keringő

Kedves vendégeket megkérem most szépen,
Egy kört alakítsunk ki ott középen,
Kerüljön mindenki kezébe egy égő gyertya,
Amivel a menyasszony lányságát búcsúztatja,

Az égő gyertyáknak nem csak ez a funkciója,
Utat mutatnak, hisz nem lehet haladni a sötétben botorkálva.
Aki úgy érzi, hogy az új pár jóakarója,
Mindenkinek jut egy szál gyertya.

Tessék megfogni és beállni a sorba,
Barát az akire számítani lehet jóban rosszban.
Az esküvő után se kerülnek a barátok a polcra
Az ifjú pár készüljön fel a táncra.  

A töltött káposztához

Szép Magyarországnak jó részét bejártam
De ily káposztafejeket sehol sem találtam
Szárma és káposzta az étkek vezére,
Még a miniszternek is gondja vagyon erre,
Áldott föld, ahol terem a gyümölcse.
 
Többet nem dicsérem, dicsérje meg magát,
Mert belevágtam egy fél oldal szalonnát,
Tizenkét disznónak elejét, hátulját,
Keresse meg benne ki fülét, ki farkát!
 
Mivel pedig mostan a káposzta itt vagyon,
Ki-ki az evéshez jóízűen fogjon,
Hogy restsége miatt senki éhen ne maradjon,
S azután elémbe panaszokat nyújtson!

Menyecsketánchoz

Én mar megtudtam, mi történt az éjjel,
Kevesebb egy lánnyal, több egy menyecskével,
Eljött az idő hogy új asszony ebben a
Státuszában először mulasson
Jó szívéhez méltón az összes vendégnek egy nótát juttasson,
S majd az ajándékokból bölcsőt faragtasson

A vőlegény urunknál van egy üres tányér
Az én egy forintom bőségesen belefér
Ez itt nálam persze csak jelkép
A végére remélem a húszezresek veszekszenek a helyért
A táncot én kezdem, a többi még ráér
Húzzátok hat fiúk az új házaspárért!

Záróvers a menyecsketánc után

Halljunk szót hölgyeim és uraim!

A versmondó vőfély elvégezte dolgát
Töltsétek meg hat számára az üres poharát
Mert inni és mulatni vágy
Ifjú embertársunk elnyerte asszonyát
Elviszi, hogy elkezdje véle az élet hosszú sorát
Köszöni szépen a rokonok, s barátok ajándékát
Emeljük poharunkat ezen ifjú párra
Igyunk a síron túl is tartó örök boldogságra
Isten éltesse nagyon sokáig az ifjú part
Önöknek hölgyeim, s uraim további jó mulatást
Egészségünkre!

Diavetítő